مراحل نقاشی ساختمان نوساز

مراحل نقاشی ساختمان نوساز

خلاصه ای از مراحل نقاشی ساختمان های نوساز به شرح زیر می باشد

اولین قدم در نقاشی ساختمان نوساز  گچ کاری دیوار هاست. پس از به اتمام رسیدن این مرحله و خشک شدن کامل دیوار ها باید به تمامی دیوار ها و همچنین سقف ها روغن زیرکاری زده شود.

مرحله ی بعدی بتونه کاری است که اصلی ترین و مهم ترین مرحله ی نقاشی ساختمان است.

بعد از بتونه کاری سمباده کشیدن دیوار ها الزامی است.

بعد از این مراحل دیوار ها را یک مرتبه رنگ میزنیم بعد از به اتمام رسیدن مرحله ی رنگ آمیزی باید مجدداً بتونه کاری انجام شود، مرحله آخر سه مرتبه رنگ زدن دیوار هاست تا بعد از آن آماده تحویل به مشتری شود.