آموزش تهیه بتونه در نقاشی ساختمان

آموزش تهیه بتونه در نقاشی ساختمان

در نقاشی ساختمان به طور کلی از دو نوع  بتونه استفاده می شود:

  1. بتونه برای رنگ های پلاستیکی نقاشی ساختمان  که ابتدا باید مقدار پودر مل را داخل ظرف مخصوص ریخته و به آن آب اضافه شود و آن را کاملاً مخلوط کنید.
  2. بتونه روغنی نقاشی ساختمان که برای ساخت آن روغن الیف و پودر مل را با هم مخلوط می کنید اگر بخواهید بتونه سفت شود مقدار پودر مل  آن را بیشتر بریزید.

بعد از تهیه بتونه باید ترک ها، شیار و خرابی های سطح دیوار ها و سقف ها را با بتونه پر کنید و با کاردک مخصوص بتونه کاری بتونه را از بالا به پایین بکشید تا تمام ترک ها و شیار ها پر شوند و بعد روی آن ها را سنباده می کشیم.