مشکلات انتخاب رنگ برای نقاشی ساختمان

مشکلات انتخاب رنگ برای نقاشی ساختمان
  • رنگ سابق دیوار ، بر رنگ جدید اثر می گذارد : معنی آن این است که تفسیر ما  از رنگ نمونه روی دیوارها ، به رنگ موجود روی دیوار بستگی دارد و برداشت ما از شدت رنگ تغییر می کند .

 

  • تغییر رنگ با محیط زمینه آن : ادراک ما از رنگ ، با رنگ زمینه و اطراف آن تغییر می کند . رنگ زرد در پس زمینه تیره ، نسبت به حالتی که پس زمینه سفید است ، روشنتر به نظر می رسد . از طرفی رنگ زرد با زمینه سفید ، گویا مخلوط شده است در حالیکه نسبت به زمینه سیاه کاملا جدا است .

 

 

  • عواملی که در به حداقل رساندن این خطا ها کمک میکنند

 

  1. رنگ قدیمی رفتنی است : رنگ نمونه را با پارچه مبلمان و رنگ دکوراسیون مقایسه کنید تا انتخاب دقیق تری داشته باشید . زیرا این رنگها باقی می مانند و رنگ زیرین شما ، پس از نقاشی دیگر وجود نخواهد داشت .
  2. قضاوت بر اساس رنگ چند لایه و خشک شده نهایی باشد :  اگر قرار است با چند دست اجرای رنگ ،  به رنگ نهایی برسید ،  لازم است اجازه دهید نمونه رنگ ، خشک شده و دست بعدی یا لایه های بعدی رنگ را ، اجرا کنید .
  3. نمونه باید قدی باشد : نمونه اجرا شده روی دیوار باید به صورت قدی باشد تا تاثیر رنگ مجاور به حداقل برسد . وقتی قدی اجرا می کنید و به کف می چسبانید رنگ کف ساختمان که همواره باقی می ماند ، تاثیر خودش را نشان میدهد .
  4. نمونه های رنگ را چسبیده و مجاور هم اجرا نکنید : نمونه های رنگ را  مجاور هم و چسبیده به هم رنگ نزنید زیرا نزدیک بودن نمونه ها به یکدیگر ، بر درک شما از رنگ تاثیر می گذارد . هر چه دورتر بهتر .