مطالب مرتبط با نقاشی دیوار

مراحل نقاشی ساختمان نوساز

اولین قدم در نقاشی ساختمان و گچ کاری دیوار هاست.پس از به اتمام رسیدن این مرحله و خشک شدن کامل دیوار ها باید به تمامی دیوار ها و همچنین سقف ها روغن زیرکاری زده .

نمایش مطلب