تکنیک های نقاشی دیوار با پتینه کاری

تکنیک های نقاشی دیوار با پتینه کاری

آموزش نقاشی ساختمان - تکنیک های نقاشی دیوار با پتینه کاری

  1. پتینه کاری با تکنیک اسفنج : یکی از ساده ترین در عین حال زیبا ترین تکنیک های نقاشی ساختمان و دیوار. ابتدا زمینه دیوار را رنگ آمیزی کنید و سپس با یک تکه اسفنج آغشته به رنگ روی دیوار ضربه بزنید.
  2. پتینه کاری با تکنیک پارچه : برای پیاده کردن این تکنیک باید تعداد زیادی پارچه مچاله شده را تهیه کنید و هر بار یکی از آن ها را به رنگ اغشته کنید به حالت ضربه ای به دیوار بزنید.
  3. پتینه با تکنیک بافت دار کردن : در بافت دار کردن دیوار روش های مختلفی وجود دارد از جمله ترکیب پودر مل، روغن الیف، آب و رنگ روغن ساختمان برای بدست آوردن خمیری نسبتا شل.

برچسب‌ها

نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان در تهران نقاشی آپارتمان نقاشی خانه نقاشی منزل بازسازی ساختمان بازسازی منزل تکنیک نقاشی نقاشی دیوار رنگ آمیزی دیوار آموزش نقاشی ساختمان فوت و فن نقاشی ساختمان راه های نوین نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان خلاقانه روش های طرح دار کردن دیوار با رنگ آموزش های نقاشی نقاشی واحد مسکونی نقاشی ساختمان خارجی پتینه کاری آموزش پتینه کاری پتینه دیوار ساختمان روش های پتینه کردن دیوار رنگ آمیزی ساختمان رنگ آمیزی خانه رنگ آمیزی منزل بازسازی تعمیرات ساختمان تعمیرات خانه تعمیرات منزل نقاشی ساختمان با کیفیت نقاشی منزل با کیفیت نقاشی خانه با کیفیت نقاشی دیوار با کیفیت رنگ آمیزی ساختمان با کیفیت رنگ آمیزی منزل با کیفیت رنگ آمیزی خانه با کیفیت رنگ آمیزی دیوار با کیفیت نقاشی سپید خدمات نقاشی ساختمان خدمات نقاشی منزل خدمات نقاشی خانه خدمات نقاشی دیوار نمونه کارهای نقاشی منزل نمونه کارهای نقاشی ساختمان نمونه کارهای نقاشی خانه نمونه کارهای نقاشی دیوار نمونه کارهای رنگ آمیزی ساختمان نمونه کارهای رنگ آمیزی منزل نمونه کارهای رنگ آمیزی خانه نمونه کارهای رنگ آمیزی دیوار آموزش نقاشی خانه آموزش نقاشی منزل آموزش نقاشی دیوار آموزش رنگ آمیزی خانه آموزش رنگ آمیزی منزل آموزش رنگ آمیزی ساختمان آموزش رنگ آمیزی دیوار