تکنیک های کاربردی در نقاشی ساختمان

تکنیک های کاربردی در نقاشی ساختمان

رنگ آمیزی دیوارها :

قبل از این که شروع به رنگ زدن دیوار ها کنید، سطح آن ها را با محلول تری سدیوم فسفات TSP بشویید و بتونه کاری کنید. و بعد از آن رنگ کردن را شروع کنید.

رنگ آمیزی درب ها :

اغلب برای رنگ زدن درب، آن را از جای خود خارج می کنند ،اما بدون درآوردن درب، از جای خود نیز می توان آن را رنگ آمیزی کرد. اما قبل از شروع کار باید دستگیره ها و قسمت های فلزی دیگر مانند ذره بین، جای کلید و.. را از درب جدا کنید و لولاها را با یک ماده مناسب مانند دو سه لایه چسب میسکیت بپوشانید.

رنگ آمیزی سقف :

بهتر است نقاشی سقف را قبل از نقاشی دیوار ها و دیگر قسمت ها شروع کنید. بهتر است به جای قلم مو از غلتک رنگ با دسته قابل تنظیم استفاده و دو دست رنگ به سقف بزنید که دست اول در جهت تابش نور منبع اصلی نور اتاق، مانند پنجره، و دست دوم عمود بر جهت این نور است.

رنگ آمیزی کابینت :

ابتدا درب ها و کشوهای داخل کابینت را بیرون بیاورید و سطح مورد نظر را به خوبی تمیز کنید. نوع رنگ آستری که به کار می برید، به این بستگی دارد که جنس کابینت شما از چوب باشد یا لمینت.

برچسب‌ها

نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان در تهران قیمت نقاشی ساختمان نقاشی خانه نقاشی منزل نقاشی آپارتمان تکنیک نقاشی نقاشی دیوار نقاشی کابینت نقاشی سقف نقاشی درب رنگ آمیزی دیوار مطالب نقاشی ساختمان رنگ آمیزی درب آموزش نقاشی ساختمان رنگ آمیزی سقف رنگ آمیزی کابینت نحوه رنگ کردن خانه آموزش نقاشی منزل رنگ آمیزی ساختمان رنگ آمیزی خانه رنگ آمیزی منزل رنگ آمیزی دیوار بازسازی تعمیرات ساختمان تعمیرات خانه تعمیرات منزل نقاشی ساختمان با کیفیت نقاشی منزل با کیفیت نقاشی خانه با کیفیت نقاشی دیوار با کیفیت رنگ آمیزی ساختمان با کیفیت رنگ آمیزی منزل با کیفیت رنگ آمیزی خانه با کیفیت رنگ آمیزی دیوار با کیفیت نقاشی سپید خدمات نقاشی ساختمان خدمات نقاشی منزل خدمات نقاشی خانه خدمات نقاشی دیوار نمونه کارهای نقاشی منزل نمونه کارهای نقاشی ساختمان نمونه کارهای نقاشی خانه نمونه کارهای نقاشی دیوار نمونه کارهای رنگ آمیزی ساختمان نمونه کارهای رنگ آمیزی منزل نمونه کارهای رنگ آمیزی خانه نمونه کارهای رنگ آمیزی دیوار آموزش نقاشی خانه آموزش نقاشی دیوار آموزش رنگ آمیزی خانه آموزش رنگ آمیزی منزل آموزش رنگ آمیزی ساختمان آموزش رنگ آمیزی دیوار