آموزش تهیه بتونه در نقاشی ساختمان

آموزش تهیه بتونه در نقاشی ساختمان

در نقاشی ساختمان به طور کلی از دو نوع  بتونه استفاده می شود:

  1. بتونه برای رنگ های پلاستیکی نقاشی ساختمان  که ابتدا باید مقدار پودر مل را داخل ظرف مخصوص ریخته و به آن آب اضافه شود و آن را کاملاً مخلوط کنید.
  2. بتونه روغنی نقاشی ساختمان که برای ساخت آن روغن الیف و پودر مل را با هم مخلوط می کنید اگر بخواهید بتونه سفت شود مقدار پودر مل  آن را بیشتر بریزید.

بعد از تهیه بتونه باید ترک ها، شیار و خرابی های سطح دیوار ها و سقف ها را با بتونه پر کنید و با کاردک مخصوص بتونه کاری بتونه را از بالا به پایین بکشید تا تمام ترک ها و شیار ها پر شوند و بعد روی آن ها را سنباده می کشیم.

برچسب‌ها

نقاشی ساختمان بتونه نقاشی ساختمان بتونه کاری بتونه پلاستیکی بتونه روغنی رنگ روغن رنگ پلاستیک رنگ روغن در نقاشی ساختمان رنگ پلاستیکی در نقاشی ساختمان مقاله نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان در تهران نقاشی خانه بتونه کاری در نقاشی ساختمان نقاشی منزل بتونه کاری دیوار بتونه کاری سقف انواع بتونه کاری بتونه کاری پلاستیکی بتونه کاری روغنی نقاشی دیوار رنگ آمیزی ساختمان رنگ آمیزی خانه رنگ آمیزی منزل رنگ آمیزی دیوار بازسازی تعمیرات ساختمان تعمیرات خانه تعمیرات منزل نقاشی ساختمان با کیفیت نقاشی منزل با کیفیت نقاشی خانه با کیفیت نقاشی دیوار با کیفیت رنگ آمیزی ساختمان با کیفیت رنگ آمیزی منزل با کیفیت رنگ آمیزی خانه با کیفیت رنگ آمیزی دیوار با کیفیت نقاشی سپید خدمات نقاشی ساختمان خدمات نقاشی منزل خدمات نقاشی خانه خدمات نقاشی دیوار نمونه کارهای نقاشی منزل نمونه کارهای نقاشی ساختمان نمونه کارهای نقاشی خانه نمونه کارهای نقاشی دیوار نمونه کارهای رنگ آمیزی ساختمان نمونه کارهای رنگ آمیزی منزل نمونه کارهای رنگ آمیزی خانه نمونه کارهای رنگ آمیزی دیوار آموزش نقاشی ساختمان آموزش نقاشی خانه آموزش نقاشی منزل آموزش نقاشی دیوار آموزش رنگ آمیزی خانه آموزش رنگ آمیزی منزل آموزش رنگ آمیزی ساختمان آموزش رنگ آمیزی دیوار