مشکلات انتخاب رنگ برای نقاشی ساختمان

مشکلات انتخاب رنگ برای نقاشی ساختمان
  • رنگ سابق دیوار ، بر رنگ جدید اثر می گذارد : معنی آن این است که تفسیر ما از رنگ نمونه روی دیوارها، به رنگ موجود روی دیوار بستگی دارد و برداشت ما از شدت رنگ تغییر می کند .

 

  • تغییر رنگ با محیط زمینه آن : ادراک ما از رنگ، با رنگ زمینه و اطراف آن تغییر می کند. رنگ زرد در پس زمینه تیره، نسبت به حالتی که پس زمینه سفید است، روشن تر به نظر می رسد. از طرفی رنگ زرد با زمینه سفید، گویا مخلوط شده است در حالیکه نسبت به زمینه سیاه کاملاً جدا است.

 

  • عواملی که در به حداقل رساندن این خطا ها کمک می کنند

 

  1. رنگ قدیمی رفتنی است : رنگ نمونه را با پارچه مبلمان و رنگ دکوراسیون مقایسه کنید تا انتخاب دقیق تری داشته باشید. زیرا این رنگ ها باقی می مانند و رنگ زیرین شما، پس از نقاشی دیگر وجود نخواهد داشت .
  2. قضاوت بر اساس رنگ چند لایه و خشک شده نهایی باشد : اگر قرار است با چند دست اجرای رنگ، به رنگ نهایی برسید، لازم است اجازه دهید نمونه رنگ، خشک شده و دست بعدی یا لایه های بعدی رنگ را، اجرا کنید.
  3. نمونه باید قدی باشد : نمونه اجرا شده روی دیوار باید به صورت قدی باشد تا تاثیر رنگ مجاور به حداقل برسد . وقتی قدی اجرا می کنید و به کف می چسبانید رنگ کف ساختمان که همواره باقی می ماند، تأثیر خودش را نشان می دهد.
  4. نمونه های رنگ را چسبیده و مجاور هم اجرا نکنید : نمونه های رنگ را  مجاور هم و چسبیده به هم رنگ نزنید زیرا نزدیک بودن نمونه ها به یکدیگر، بر درک شما از رنگ تاثیر می گذارد. هر چه دورتر بهتر.

برچسب‌ها

نقاشی ساختمان قیمت نقاشی ساختمان بازسازی ساختمان نقاشی خانه نقاشی منزل نقاشی آپارتمان بازسازی خانه نقاشی ساختمان در تهران مقاله نقاشی ساختمان مطالب مفید نقاشی ساختمان نقاشی دیوار رنگ روغن رنگ پلاستیک رنگ ساختمان انتخاب رنگ ساختمان رنگ قدیمی دیوار رنگ چندلایه دیوار رنگ آمیزی ساختمان رنگ آمیزی خانه رنگ آمیزی منزل رنگ آمیزی دیوار بازسازی تعمیرات ساختمان تعمیرات خانه تعمیرات منزل نقاشی ساختمان با کیفیت نقاشی منزل با کیفیت نقاشی خانه با کیفیت نقاشی دیوار با کیفیت رنگ آمیزی ساختمان با کیفیت رنگ آمیزی منزل با کیفیت رنگ آمیزی خانه با کیفیت رنگ آمیزی دیوار با کیفیت نقاشی سپید خدمات نقاشی ساختمان خدمات نقاشی منزل خدمات نقاشی خانه خدمات نقاشی دیوار نمونه کارهای نقاشی منزل نمونه کارهای نقاشی ساختمان نمونه کارهای نقاشی خانه نمونه کارهای نقاشی دیوار نمونه کارهای رنگ آمیزی ساختمان نمونه کارهای رنگ آمیزی منزل نمونه کارهای رنگ آمیزی خانه نمونه کارهای رنگ آمیزی دیوار آموزش نقاشی ساختمان آموزش نقاشی خانه آموزش نقاشی منزل آموزش نقاشی دیوار آموزش رنگ آمیزی خانه آموزش رنگ آمیزی منزل آموزش رنگ آمیزی ساختمان آموزش رنگ آمیزی دیوار