قیمت نقاشی ساختمان در تهران

قیمت نقاشی ساختمان در تهران

قیمت نقاشی ساختمان در کل به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله متراژ، نوع رنگ مورد استفاده در نقاشی ساختمان

در کل می توان قیمت پایه برای رنگ های مختلف را بطور متوسط با هزینه 5هزار تومان تا 20هزار تومان در نظر گرفت.

 

همچنین برای مشاهده تعرفه قیمت نقاشی ساختمان در سال 98 کلیک کنید.

 

برای اطلاع از قیمیت دقیق نقاشی ساختمان باید محل مورد نظر برای نقاشی ساختمان بازدید شده و نوع رنگ و هزینه نقاشی ساختمان و زمان مورد نیاز برای نقاشی ساختمان بطور دقیق بر آورد شود.

جهت مشاوره و هماهنگی برای بازدید رایگان با شماره 

021-77149588   021-22983413
تمام نقاط تهران 5183019-0912

تماس حاصل نمایید.